เว็บ Upload การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาสุวนภูมิภาคเขต ๙
ทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

  

 

              

ระบบ Upload File

   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ได้ทำ ระบบเว็บ Upload File เพื่อให้   การปราะปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ส่งงาน Backup ระบบต่างๆ

โหลดคู่มือได้ที่นี้

สามารถดู คู่มือระบบงานต่างได้ที่นี้ <<click>> ขอบคุณ กปภ.ข.1